Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

VÒNG ĐỜI

                                   

Tay nào che khuất mặt trời
Tay nào ban phát cho người van lơn
Ôm bờ an ủi tủi hờn
Sẻ chia con sóng man mơn vỗ về...


Khóc đâu chỉ bởi lầm mê
Cười đâu chỉ có vai hề nhân sinh
Vốn thường mẫn cảm với mình
Mãi quen xử cảnh vô tình như không...


Xin em một sớm mai lòng
Ta về gột rửa những vòng oan khiên
Dẫu đời chẳng thể mãn viên
Tin yêu giữ ngọn lửa thiêng cho ngời !

*Chúc quý anh chị và các bạn vui khỏe và thành đạt !