Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

ƯỚC VỌNG


ƯỚC VỌNG

Qua rồi chiến sử lệ đầy trang
       Tái thiết,thầm nghe những lỡ làng
Ngờ vực,hang sâu màu cỏ úa
Niềm tin ,đất cỗi  sắc thu  tàn
              Loanh quanh hợp tác đường ngun ngút
                Luẩn quẩn giao thương chuyện trễ tràng
       Sức bật lương tri năng lượng thiếu
   Mây mù chưa vén tỏ thiên quan

 Mây mù chưa vén tỏ thiên quan
    Nhức nhối dài theo lối đoạn tràng
 Thực tại bồng bềnh cơn mộng ủ
  Tương lai lãng đãng giấc mơ tàn
Hy sinh  để nối  tình  nam bắc
    Lợi ích đành chia nghĩa xóm làng
Ước  vọng Tự do thời  rực  lửa
    Soi ngời Độc lập sử thêm trang…

            Lý Đức Quỳnh 
         26.5.2016

Bài xướng:

NHẮN ÔNG OBAMA
“Liên hoàn”

       Qua thăm ông hãy ký thêm trang
   Kẻo tội cô nhi thuở chạy làng
Chiến bại ra đi  ôm hí hửng
Lui binh ở lại gánh điêu tàn
Đã ra hẻm  phố tìm bia chả
           Nên xuống biển đông hỏi dã tràng
  Hay chỉ đến đây chào vũ khí
           Đổ nguồn lợi nhuận túi tham quan

          Đổ nguồn lợi nhuận túi tham quan
  Chặn ngõ ăn dơ loét đại tràng
            Hướng tới tương lai thêm phát triển
 Nhìn lui dĩ vãng bớt phai tàn
              Đừng như hữu nghị tranh giành biển
Mà  hãy vô tư  giúp đỡ làng
           Việt - Mỹ kết tình mong vững chãi
         Thêm tờ thân thiện chép vài trang

                     Lê Đăng Mành

*Mấy nay công việc khá bận rộn,Quỳnh có gì chưa phải mong quý anh chị và các bạn hữu lượng thứ cho.Kính chúc sức khỏe và an lành !

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

PHƯỚC LÀNH


MÂY LÀNH KHÁNH ĐẢN
(Tung hoành trục khoán)

"ĐẤT NƯỚC THẤM NHUẦN - AN TỊNH THỦY
QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU - CÁT TƯỜNG VÂN"

  ĐẤT dù bẩn sạch vẫn bình chân
            NƯỚC vọng tưởng hoài phải hóa thân
THẤM nghĩa từ bi thâu bá đạo
            NHUẦN tình bác ái nhiếp Thiên Nhân
    AN hòa kinh tạng miền tam giới*
TỊNH lạc pháp luân cõi lục trần
       THỦY dẫu tang thương đừng sợ hãi
                          QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU CÁT TƯỜNG VÂN
                        Lê Đăng Mành

Bài họa:
ÁNH NHẬT SOI NGỜI
(Tung hoành trục khoán)

               “MUÔN TRÙNG CHIẾU DIỆU HUY HOÀNG NHẬT
NGŨ SẮC SOI NGỜI TUYỆT HẢO VÂN”

MUÔN nẻo đi về cõi thiện chân
             TRÙNG trùng khởi chuyển lệ thiêu thân
       CHIẾU bừng hoan hỷ lành ơn phước
      DIỆU tỏa an hòa khoáng nghĩa nhân
HUY lộng triều âm tàn ảo mộng
       HOÀNG lay ánh nguyệt sáng hư trần
         NHẬT lung linh giữa miền vô nguyện
                   NGŨ SẮC SOI NGỜI TUYỆT HẢO VÂN !
                        Lý Đức Quỳnh

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN


BẢY BƯỚC AN LÀNH

Bồ tát chọn sanh ở cõi trần
Vén mây bụt xuống vớt trầm luân
Dung nghi tướng hảo trong thai tạng
Diện mục căn lành tại pháp thân
Bản quán thấm nhuần làn tịnh thủy
Quê nhà nương náu phiến tường vân
Thế Tôn thị hiện từ muôn thuở
Bảy bước an lành độ thế gian

               Lê Đăng Mành

Bài họa:

HOẰNG PHÁP

Vô minh khổ lụy bước đường trần
Phật khải truyền thừa pháp chuyển luân
Thị hiện ta bà khai mở đạo
Độ sinh cõi tục hóa duyên thân
Giai không ảo kết căn thường ngã
Thực tánh nguyên bày tướng huyễn vân
Bát Chánh vun trồng hoa giác tuệ
Bồ Đề giải thoát lửa ba gian

                       Lý Đức Quỳnh 
                    26.4.2016

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

LÃNG PHONG

(Mượn ảnh của con trai để minh họa,chất"lãng phong"của Q đã phai rồi)
LÃNG PHONG

                     Mộng ruổi phương ngàn mãi lãng phong
             Cội nguồn biền biệt,chạnh đời sông
       Chân trời mây trắng sầu cô tịch
          Mặt bể sóng xanh nhớ điệp trùng
Đã hẹn mai về nhen lửa trí
Còn vin tối đợi ủ men lòng
     Vày mưa sủi bọt màu tang hải
        Gió bụi tìm nhau giữa mịt mùng

           Tìm nhau gió bụi cũng hoài không
          Mỏi mệt thêm đời bước ruổi rong
        Biển thẳm quắt quay bờ hữu hạn
          Rừng xanh tuồn tuột phía vô cùng
          Mơ còn nguyệt ảnh lưu dòng thủy
        Mộng đã mây ngàn biệt hội long
Lại trả về xưa tình lãng bạt
            Phù sinh nguyện ý bất tương phùng

                      Lý Đức Quỳnh 

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

BẤT AN-Thơ họa


BẤT AN 
(Bài họa)

Dân lành khốn đốn bởi Hoa Trung
Núi thẳm,bình nguyên đến biển trùng
Cắm rễ hoang mang xem đã khiếp
Lan dòng hệ lụy thấy còn rung
An ninh cảnh giác lòng thêm thỏm
Kinh tế đầu tư chuyện chẳng cùng
Đục khoét nhất thì tuy hại rõ
Đâu bằng hiểm họa trước dây cung !


Lãng Phong-LĐQuỳnh 3.5.2016

Bài xướng:

BIỂN CHẾT

Đau lòng thảm trạng biển miền Trung 
Nghẹn tiếng van khôn thấu cửu trùng 
Giữa bến thuyền neo con sóng ngợp 
Ven gành cá trải mảnh hồn rung 
Canh đời thủy tộc chưa phân rã 
Cuộc sống ngư dân đã khốn cùng 
Xót nỗi kim tiền đe pháp luật 
Sao đành úp mặt chốn thâm cung ?! 


Sắc Tứ Minh Thiện(Thích Thiện Thông)