Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

TRĂNG,MÂY&GIÓ

             

Đột xuất tao phùng trăng một ánh
Trường kỳ hội ngộ nguyệt vô biên !


Trăng chênh chếch bóng phía đời
Lặng nghe biển thẳm hát lời nhân gian
Mây thênh thang gió về ngàn
Ru nhân sinh mộng còn hoang hoải sầu !


Gió khơi nổi sóng biển trùng
Bão về gieo rắc mãi lùng bùng đau
Gió ngàn du lãng xưa_sau
Đưa tin xuân dậy mộng đầu nguyên khôi !

*Kính chúc quý anh chị và các bạn nhiều sức khỏe,an vui và thành công trong cuộc sống !