Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

CÁI CÂN

                         

            CHÂN VÀ GIẢ
Nặng nhẹ của đời lẫn giả chân
Công bằng muốn giữ tạo ra cân
Hàng trao,vật gửi cùng minh định
Kẻ bán,người mua được rõ phân
Dụng thế cường quyền,oan đáo hạn
Đầu cơ ngụy lý,khổ xoay vần
Khan lòng liêm sỉ,nhiều im lặng
Cái ác lên ngôi ngự cõi trần 
                       Lý Đức Quỳnh

*Kính chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe,nhiều vui và an lành thành công trong cuộc sống !